Restaffald


Restaffald er det affald, du har tilbage, når du har sorteret det genanvendelige affald fra. Det er groft sagt køkkenaffald, som ikke direkte kan genbruges.

Selvbetjening

Adgangsforhold

Du behøver ikke hjælpe din skraldemand med at slæbe. Men du må meget gerne gøre det så nemt som muligt for ham at passe sit arbejde. Det gør du ved at sørge for, at der er fri adgang til dine beholdere.

Se vores film om adgangsforhold.

Hvad er restaffald?

Restaffald er det affald, der er tilbage, når du har sorteret alt genanvendeligt affald fra, fx. plast, metal, papir, pap, glas m.m. Det er groft sagt køkkenaffald, som ikke direkte kan genbruges.

Se eksempler på restaffald i sorteringsvejledningen.

Restaffaldet bliver kørt til forbrænding hos I/S Reno-Nord, hvor energien udnyttes til produktion af fjernvarme.

Jeg har ikke fået tømt min skraldespand?

Fik du ikke tømt din skraldespand, eller ønsker du at få ændret på din affaldsordning, hører vi gerne fra dig. Du kan med fordel henvende dig via vores selvbetjeningsløsning "Dit affald".

På "Dit affald" vil du også kunne se og printe en tømmekalender for, hvornår du får tømt restaffald.

Låg skal kunne lukkes

Låget på beholderen skal kunne lukkes. Har du gentagne udfordringer med kapaciteten, har du sikkert brug for en ekstra beholder til dit restaffald. Vi leverer beholdere uden beregning, og du betaler for den kapacitet du får hentet.

Ekstra affald

Har du i en kort periode ekstra affald, kan du købe sækkemærker til at sætte på egne sække. Du sætter sækken ud til skraldemanden, den dag du normalt får tømt.

Mærkerne koster kr. 30,00 pr. stk. og sælges i ark med 4 stk.

Sækkemærkerne kan købes ved henvendelse til Borgerservice i Hadsund og Hobro. 

For sommerhusområderne ved østkysten kan mærkerne købes hos Dagli'Brugsen og Turistbureauet i Øster Hurup, samt Meny i Als.

Dispensation

Som udgangspunkt skal alle være tilsluttet kommunens dagrenovationsordning. Det er muligt at få dispensation for ordningen, hvis huset har stået ubeboet i henhold til folkeregisteret i 3 måneder.

Skriftlig ansøgning

Vil du søge om dispensation for dagrenovationsordningen, skal du sende en skriftlig ansøgning. Det gør du enten ved at sende en mail til Helle Kragelund, hekra@mariagerfjord.dk, eller ved at sende et brev til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro. 

Virksomheder og institutioner

Virksomheder og institutioner kan få dispensation efter skriftlig ansøgning. Det skal oplyses, hvilken type affald der er tale om, og hvem der er indgået aftale med om aflevering af affaldet.

Dispensationer er ikke med tilbagevirkende kraft.

Nedgravede affaldsløsninger

I Mariagerfjord Kommune har boligselskaber, ejerforeninger, andelsboligforeninger m.v. mulighed for at etablere nedgravede affaldsløsninger og lignende på egen grund, som erstatning for den traditionelle løsning med affaldsbeholdere på hjul.

Læs mere om nedgravede løsninger i vores pixibog. 

Sådan undgår du maddiker og lugt i restaffaldsbeholderen

Maddiker i restaffaldsbeholderen er selvfølgelig ulækre, men helt harmløse.

Her er et par tips til, hvordan du undgår maddiker i restaffaldsbeholderen:

  • Fyld kun affaldsposen så meget, at du har mulighed for at slå en god, tæt knude
  • Læg forsigtig posen i spanden
  • Stil din beholder i skyggen, hvis det er muligt
  • Beskyt evt. beholderen med en plastik-indersæk, som du kan købe i f.eks. byggemarkederne
  • Hold låget på beholderen omhyggeligt lukket
  • Vask din beholder med vand og sæbe efter behov
  • Brug evt. en smule Rodalon, idet det er bakteriedræbende. Brug aldrig sprøjtegifte til bekæmpelse, da maddiker ikke er farlige.

Skulle der alligevel komme maddiker i din beholder, så overhæld beholderen med kogende vand og luk låget. Hæld vandet ud, efter det er kølet af.

Det påhviler grundejer/bygningsejer at renholde beholderen, så den er i forsvarlig hygiejnisk stand. Hvis beholderen ikke renholdes forsvarligt, kan Mariagerfjord Kommune lade den rengøre for grundejers/bygningsejers regning.

Læs mere om, hvordan du undgår lugt og maddiker i affaldsbeholderen.

Kontakt


Affaldskontoret

  •  Østergade 21 9510 Arden

Opdateret 08.01.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?