Hjælp din skraldemand


Skraldemanden tømmer rigtig mange affaldsbeholdere hver dag. Derfor skal vi sikre, at beholderne står, så de lever op til arbejdstilsynets krav. På den måde kan vi hjælpe til, at skraldemændene kan klare det daglige og hårde arbejde med affaldet uden at få arbejdsskader.

Du kan hjælpe

Du kan vælge at stille din affaldsbeholder eller affaldssæk ud til fortov eller skel. Skraldemanden stiller den tomme affaldsbeholder eller lægger en ny affaldssæk samme sted.

Sådan gør du

  • Du sørger for, at der er god plads omkring din affaldsbeholder eller affaldssæk, så skraldemanden let kan hente den.
  • Vejen ind til din affaldsbeholder eller affaldssæk er mindst 0,90 meter bred, og frihøjden er mindst 2 meter.
  • Adgangsvejen til din affaldsbeholder eller affaldssæk har et fast og jævnt underlag, f.eks. fliser eller asfalt.
  • Håndtag på beholder skal vende ud mod skraldemanden på tømningsdagen.
  • Affaldsbeholder skal stå på et fast underlag, f.eks. fliser eller asfalt.
  • Døre og havelåger kan stå åbne alene, så skraldemanden ikke skal køre med affaldsbeholderen eller affaldssækken og holde lågen åben på én gang.
  • Adgangsvejen til din affaldsbeholder eller affaldssæk er godt oplyst om vinteren og er fri for sne.

Hvis dit hus ligger lidt væk fra den offentlige vej, skal du sørge for, at skraldebilen kan køre hele vejen. Vejen skal være farbar, og der skal være en vendeplads med god plads til bilen, og træer og buske må ikke hænge ind over vejen.

Trapper eller stigninger

Er der trapper eller stigninger på vejen til din affaldsbeholder eller affaldssæk gælder der særlige regler.

Læs mere om reglerne i Regulativ for husholdningsaffald.

Kontakt


Affaldskontoret

  •  Østergade 21 9510 Arden

Opdateret 08.08.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?