Dit affald


"Dit affald" er indgangen til dine affaldsløsninger i Mariagerfjord Kommune. På ”Dit affald” er det nemt og hurtigt, at finde tømmekalenderen for din adresse, hvor du kan se hvilke dage din beholder bliver tømt. Derudover kan du også melde manglende tømning ind, hvis skraldemanden har glemt at tømme din beholder.

Selvbetjening

 

Affaldsoversigt

"Dit affald" er indgangen til dine affaldsløsninger i Mariagerfjord Kommune. På "Dit affald" kan du komme i kontakt med os med få klik. 

 

Opkrævning af ekspeditionsgebyr ved ændringer

Pr. 1. januar 2020 opkræves der et gebyr på 150 kr. + moms ved følgende ændringer:

Ændring fra egen beholder til MFK beholder
Ændring til en større eller mindre beholder
Ændring mellem sæk og beholder
Tilmelding af ekstra beholder
Meddele dispensation
Tilmelding efter dispensation
Ændring til nedgravede løsninger

Afhentning af affald - tilmeld/afmeld sms- eller mailordning

Der er mulighed for, at du kan få en påmindelse pr. sms, mail, eller begge dele dagen inden, der hentes restaffald samt pap/papir og plast/metal hjemme hos dig. Du kan også få en sms, mail eller begge dele, hvis vi informerer om f.eks. bilnedbrud på affaldsbilen samt oplysning om forventet afhentningstidspunkt. 

Du kan tilmelde og afmelde dig sms eller mail påmindelsen via selvbetjeningsløsningen "Dit affald" eller ringe til Den Digitale Hotline på tlf. 70 20 00 00.

Restaffald

På "Dit affald" kan du se, hvilken affaldsordning der er registreret på din adresse, samt se hvilke dage du får tømt restaffald. Du kan også skrive til os, hvis du ikke har fået tømt din sæk eller beholder til restaffald, eller hvis din beholder ikke er sat på plads efter tømning.

Genbrugsbeholder

På "Dit affald" kan du se, hvilken genbrugsbeholder der er registreret på din adresse, samt se hvilke dage du får tømt din genbrugsbeholder. Du kan også skrive til os, hvis du ikke har fået tømt din genbrugsbeholder, eller hvis din beholder ikke er sat på plads efter tømning.

Ændring af affaldsordning

På "Dit affald" har du også mulighed for at bestille ekstra beholdere til restaffald og genbrug, ændre tømning for sommerhus samt søge dispensation for dagrenovationsordningen.

Miljøkasse

På "Dit affald" kan du se, hvilke dage din miljøkasse bliver tømt. Du kan også skrive til os, hvis din miljøkasse ikke er blevet tømt.

Sådan undgår du maddiker og lugt i restaffaldsbeholderen

Maddiker i restaffaldsbeholderen er selvfølgelig ulækre, men helt harmløse.

Her er et par tips til, hvordan du undgår maddiker i restaffaldsbeholderen:

  • Fyld kun affaldsposen så meget, at du har mulighed for at slå en god, tæt knude
  • Læg forsigtig posen i spanden
  • Stil din beholder i skyggen, hvis det er muligt
  • Beskyt evt. beholderen med en plastik-indersæk, som du kan købe i f.eks. byggemarkederne
  • Hold låget på beholderen omhyggeligt lukket
  • Vask din beholder med vand og sæbe efter behov
  • Brug evt. en smule Rodalon, idet det er bakteriedræbende. Brug aldrig sprøjtegifte til bekæmpelse, da maddiker ikke er farlige.

Skulle der alligevel komme maddiker i din beholder, så overhæld beholderen med kogende vand og luk låget. Hæld vandet ud, efter det er kølet af.

Det påhviler grundejer/bygningsejer at renholde beholderen, så den er i forsvarlig hygiejnisk stand. Hvis beholderen ikke renholdes forsvarligt, kan Mariagerfjord Kommune lade den rengøre for grundejers/bygningsejers regning.

Læs mere om, hvordan du undgår lugt og maddiker i affaldsbeholderen.

Afhentning af affald, når der er sne og/eller is

Når vintervejret sætter ind, er det vigtigt, at adgangsvejen er saltet og/eller ryddet for sne og/eller is, så skraldemanden på forsvarlig vis kan hente affaldsbeholderen. Har du ikke mulighed for at få saltet/ryddet adgangsvejen for sne og is, skal beholderen sættes frem til nærmeste farbare vej.

Du kan desværre også komme ud for, at selvom der er ryddet og/eller saltet på din matrikel, at din beholder ikke bliver tømt. Dette kan ske, hvis kørebanen ikke er ryddet/saltet.

Hvis der kommer store mængder sne, er det vigtigt at sørge for, at der er hul i snevolden mellem fortov og kørebanen. Er der ikke lavet hul i snevolden mellem fortov og kørebanen, kan skraldemanden ikke tømme beholderen, da den er alt for tung at trække hen over sneen. 

Det er skraldemanden, der vurderer når der ligger sne/is, om han på forsvarlig vis kan hente affaldsbeholderen på sin standplads. 

Læs mere om grundejerens forpligtigelser ud for egen matrikel.

Kontakt


Affaldskontoret

  •  Østergade 21 9510 Arden

Opdateret 17.01.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?