Dit affald


"Dit affald" er indgangen til dine affaldsløsninger i Mariagerfjord Kommune. På ”Dit affald” er det nemt og hurtigt, at finde tømmekalenderen for din adresse, hvor du kan se hvilke dage din beholder bliver tømt. Derudover kan du også melde manglende tømning ind, hvis skraldemanden har glemt at tømme din beholder.

Affaldsoversigt

"Dit affald" er indgangen til dine affaldsløsninger i Mariagerfjord Kommune. På "Dit affald" kan du komme i kontakt med os med få klik.

Har du en erhvervsvirksomhed, skal du vælge "Dit affald for virksomheder".

Restaffald

På "Dit affald" kan du se, hvilken affaldsordning der er registreret på din adresse, samt se hvilke dage du får tømt restaffald. Du kan også skrive til os, hvis du ikke har fået tømt din sæk eller beholder til restaffald, eller hvis din beholder ikke er sat på plads efter tømning.

Genbrugsbeholder

På "Dit affald" kan du se, hvilken genbrugsbeholder der er registreret på din adresse, samt se hvilke dage du får tømt din genbrugsbeholder. Du kan også skrive til os, hvis du ikke har fået tømt din genbrugsbeholder, eller hvis din beholder ikke er sat på plads efter tømning.

Ændring af affaldsordning

På " Dit affald" har du også mulighed for at bestille ekstra beholdere til restaffald og genbrug, ændre tømning for sommerhus samt søge dispensation for dagrenovationsordningen.

Miljøkasse

På "Dit affald" kan du se, hvilke dage din miljøkasse bliver tømt. Du kan også skrive til os, hvis din miljøkasse ikke er blevet tømt.

Afhentning af affald, når der er sne og/eller is

Når vintervejret sætter ind, er det vigtigt, at adgangsvejen er saltet og/eller ryddet for sne og/eller is, så skraldemanden på forsvarlig vis kan hente affaldsbeholderen. Har du ikke mulighed for at få saltet/ryddet adgangsvejen for sne og is, skal beholderen sættes frem til nærmeste farbare vej.

Du kan desværre også komme ud for, at selvom der er ryddet og/eller saltet på din matrikel, at din beholder ikke bliver tømt. Dette kan ske, hvis kørebanen ikke er ryddet/saltet.

Hvis der kommer store mængder sne, er det vigtigt at sørge for, at der er hul i snevolden mellem fortov og kørebanen. Er der ikke lavet hul i snevolden mellem fortov og kørebanen, kan skraldemanden ikke tømme beholderen, da den er alt for tung at trække hen over sneen. 

Det er skraldemanden, der vurderer når der ligger sne/is, om han på forsvarlig vis kan hente affaldsbeholderen på sin standplads. 

Læs mere om grundejerens forpligtigelser ud for egen matrikel.

Opdateret 16.02.17    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Kontakt


Affaldsteamet